Freesmal.nl

Frees mal

Freesmal.nl is gespecialiseerd in het leveren van tijdbesparende hulpmiddelen en kwaliteitsverhogende producten voor de timmerindustrie, nieuw-, verbouw, renovatie en beveiliging.

Bij ons vindt u een compleet assortiment houten- en aluminium freesmallen, frezen, hulpmiddelen en toebehoren, te gebruiken voor het bewerken van ramen en deuren.

Door contacten in de markt en met mensen die in de praktijk werken, blijven wij op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Wij spelen snel in op deze ontwikkeling/wensen en zorgen dat het assortiment compleet en vernieuwend is!